Zaostrovanie sledovaného objektu

Fotoaparát sleduje objekt a automaticky nastavuje zaostrenie, aj keď sa objekt pohybuje.
 1. Stlačte na otočnom ovládači.

Objaví sa rámček cieľového objektu.
 1. Objekt, na ktorý chcete zaostriť, umiestnite do rámčeka cieľového objektu a stlačte .

Začne sledovanie.
 1. Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.

 1. Ak chcete zrušiť funkciu zaostrovania sledovaného objektu pred snímaním, znovu stlačte .

Sledovanie tváre
Ak používate funkciu zaostrovania sledovaného objektu počas aktivovanej funkcie rozpoznania tváre, môžete zvoliť tvár, ktorej sa má priradiť priorita a zaregistrovať ju vo fotoaparáte. Aj keď zaregistrovaná tvár zmizne z displeja, v prípade, že sa znovu objaví na displeji, fotoaparát zaostrí na zaregistrovanú tvár.
 • Keď je v pamäti fotoaparátu zaregistrovaná určitá konkrétna tvár, pričom použijete funkciu snímania úsmevu, fotoaparát v takomto prípade vyhľadá len úsmev tejto tváre.

 • Pri sledovaní tváre sa bude sledovať telo snímanej osoby, keď sa na displeji neobjaví jej tvár. Môžete nastaviť to, či sa udelí priorita sledovanej tvári pomocou [Face Priority Tracking]. [Detaily]

Poznámky
 • Funkcia zaostrovania sledovaného objektu nie je dostupná v nasledujúcich situáciách:

 • Používanie funkcií zoomu

 • Keď sa otočný prepínač režimov zaostrovania nastaví na MF (Manual Focus) alebo DMF (DMF)

 • Keď je [Autofocus Area] nastavená na [Flexible Spot]

 • Zaostrovanie sledovaného objektu sa automaticky zruší v prípade, že snímaný objekt zmizne z displeja, alebo zlyhá jeho sledovanie. Ak je však cieľ zaostrovania sledovaného objektu určitá konkrétna tvár, fotoaparát bude aj naďalej sledovať túto tvár, aj keď zmizne z displeja.

Súvisiaca téma