Clonový krúžok

Môžete manuálne nastaviť clonu (hodnotu F).
  1. Otočením clonového krúžku zmeňte hodnotu clony.

Súvisiaca téma