Krúžok prepnutia režimu do makro

Môžete prepnúť fotoaparát do režimu snímania zblízka.
  1. Otočte krúžok prepnutia režimu makro a zvoľte požadovaný režim.


0,3m-
Fotoaparát bude zaostrovať v širokom rozsahu od krátkej po dlhú vzdialenosť.

0,2m-0,35m
Zvoľte tento režim, keď chcete snímať zábery zblízka.

Poznámky
  • Keď je krúžok prepnutia režimu makro nastavený na „0,2m-0,35m“, na displeji sa bude zobrazovať ikona (makro). Ak táto ikona bliká, skontrolujte, či je značka prepnutia makro správne nastavená do polohy „0,2m-0,35m“.