Zaostrovací krúžok

Umožňuje manuálne nastavenie zaostrenia.
  1. Otočte zaostrovací krúžok a zvoľte požadovanú vzdialenosť.

  • Na displeji sa zobrazí ohnisková vzdialenosť.

Súvisiaca téma