Otočný prepínač režimov zaostrovania

Zvolí sa spôsob zaostrovania vhodný pre pohyb snímaného objektu.
AF je skratka pre výraz „Auto Focus“, ktorý označuje funkciu automatického nastavenia zaostrenia.
  1. Otočný prepínač režimov zaostrovania nastavte na požadovaný režim.


(Autofocus)
Po dosiahnutí nastavenia zaostrenia fotoaparát uzamkne zaostrenie (AF-S).
Počas snímania videozáznamu fotoaparát nepretržite zaostruje (AF-C).

(DMF)
Umožňuje použiť kombináciu manuálneho a automatického zaostrovania.

(Manual Focus)
Zaostrenie sa nastavuje manuálne.

Použitie [DMF]/[Manual Focus]

  1. Otočný prepínač režimov zaostrovania nastavte na (DMF) alebo (Manual Focus).

  1. Zaostrenie nastavte otočením zaostrovacieho krúžku.

  • Na jednoduchšie nastavenie zaostrenia použite funkciu zvýraznenia obrysu, [Focus Magnifier] alebo [MF Assist].

  • Keď je otočný prepínač režimov zaostrovania nastavený na (DMF), automatické zaostrovanie sa aktivuje po stlačení tlačidla spúšte do polovice.

Zaostrovanie pomocou nastavenia [DMF]
Použitie [DMF] umožňuje využiť kombináciu manuálneho a automatického nastavenia zaostrenia nasledovne.
  • Po automatickom zaostrení vykonajte jemné doladenie zaostrenia manuálne.

Táto funkcia je účinná pri zaostrovaní v úzkom rozsahu. Podržte stlačené tlačidlo spúšte do polovice a potom otočte zaostrovací krúžok.
  • Zaostrenie nastavte manuálne vopred a potom použite automatické zaostrovanie.

Tento spôsob je účinný pri zaostrovaní na objekty, ktoré smerujú do zadnej časti scény, pretože takéto objekty zvyknú byť pri použití automatického nastavenia zaostrenia rozostrené.
Poznámky
  • Ak sa nastaví veľmi malá vzdialenosť zaostrenia, na zábere sa môžu zobraziť prach alebo otlačky prstov nachádzajúce sa na objektíve. Objektív utrite mäkkou handričkou, atď.

  • Po zmene spôsobu zaostrovania sa vami nastavená vzdialenosť zaostrenia zruší.

Súvisiaca téma