Ovládač kompenzácie expozície

Expozíciu môžete nastaviť manuálne v krokoch po 1/3 EV v rozsahu od –3,0 EV do +3,0 EV.
  1. Otočte Ovládač kompenzácie expozície na požadovanú hodnotu.

Nastavenie expozície pre lepší vzhľad záberov
A: Nadmerná expozícia (príliš veľa svetla)
B: Správna expozícia
C: Nedostatočná expozícia (príliš málo svetla)
  • Keď je nasnímaný záber preexponovaný, nastavte [Exposure Comp.] do mínusovej polohy.

  • Keď je nasnímaný záber podexponovaný, nastavte [Exposure Comp.] do plusovej polohy.

Poznámky
  • Pri snímaní objektu v mimoriadne jasných alebo tmavých podmienkach alebo pri použití blesku nemusí mať nastavenie expozície účinok.

Súvisiaca téma