Používanie tlačidla Fn (Funkcia)

Tlačidlom Fn sa vykonávajú nastavenia alebo funkcie, ktoré sa pri snímaní často používajú.
  1. Stlačte tlačidlo Fn (Funkcia) v režime snímania.

  1. Zvoľte požadovanú položku pomocou /// na otočnom ovládači a potom voľbu potvrďte stlačením .

Objaví sa obrazovka nastavenia.
  1. Pomocou ovládacej lišty (A) zvoľte a vykonajte požadovanú funkciu.

Poznámky
  • Keď je [Display Contents] nastavený na [For viewfinder], stlačte na otočnom ovládači a zvoľte iný režim. [Detaily]