Drive Mode

Môžete nastaviť režim spôsobu snímania, ako napríklad nepretržité snímanie, samospúšť alebo snímanie s gradáciou.
  1. Fn (Drive Mode) požadovaný režim

  • Zvoľte podrobné nastavenia pomocou /, ak zvolený režim má takéto možnosti.


(Single Shooting)
Fotoaparát nasníma samostatný záber bez použitia samospúšte.

(Cont. Shooting)
Počas stlačeného tlačidla spúšte fotoaparát sníma nepretržité zábery.

(Spd Priority Cont.)
Počas podržania stlačeného tlačidla spúšte sa nepretržite snímajú zábery pri vysokej rýchlosti. Nastavenie zaostrenia pre prvý záber sa použije pre nasledujúce zábery.

(Self-timer)
Samospúšť sa nastaví na 10-sekundové alebo 2-sekundové oneskorenie.
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie pípanie, až kým sa spúšť nespustí.
Ak chcete postup zrušiť, stlačte spúšť.

(Bracket: Cont.)
Nasníma sa určený počet záberov, každý s odlišným stupňom jasu. Môžete nastaviť hodnotu odchýlky gradácie (kroky).

(Single Bracket)
Nasníma sa určený počet záberov, záber po zábere, každý s odlišným stupňom jasu. Môžete nastaviť hodnotu odchýlky gradácie (kroky).

(WB bracket)
Nasnímajú sa tri zábery, každý s odlišným stupňom jasu podľa zvolených nastavení vyváženia bielej farby, farebnej teploty a farebného filtra. Môžete nastaviť hodnotu odchýlky gradácie (kroky) od [Lo] alebo [Hi].

(DRO Bracket)
Nasnímajú sa tri zábery, každý s odlišným stupňom optimalizácie dynamického rozsahu (DRO). Môžete nastaviť hodnotu odchýlky gradácie (kroky) od [Lo] alebo [Hi].

Tipy na predchádzanie rozmazaniu záberu
Ak sa vaše ruky alebo telo pohnú, keď držíte fotoaparát a stláčate spúšť, vyskytne sa „chvenie fotoaparátu“.
Chvenie fotoaparátu sa často objavuje pri slabom osvetlení alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky, ako napríklad pri podmienkach, ktoré sa vyskytujú v režimoch (Night Portrait) alebo (Night Scene).
Aby sa znížila miera chvenia fotoaparátu, nastavte samospúšť na 2-sekundové oneskorenie a po stlačení tlačidla spúšte podoprite ramená o boky.
Poznámky
  • Keď je položka [Drive Mode] nastavená na [Bracket: Cont.], položka [Flash Mode] je nastavená na [Flash Off].

  • Keď je úroveň nabitia akumulátora nízka, alebo je pamäťová karta plná, sekvenčné snímanie sa zastaví.

Súvisiaca téma