ISO

  1. Fn (ISO) požadovaný režim

  • V prípade, že zvolíte [Multi Frame Noise Reduct.] alebo [ISO AUTO], stlačením na otočnom ovládači zobrazte prostredie nastavenia a potom zvoľte požadovanú hodnotu.(Multi Frame Noise Reduct.)
Fotoaparát prekryje nepretržité zábery tak, aby sa získal záber s menším šumom. Stlačením na otočnom ovládači zobrazte prostredie nastavenia a potom zvoľte požadovanú hodnotu od ISO AUTO do 102400 pomocou /.
(ISO AUTO)
Fotoaparát nastavuje citlivosť ISO automaticky na základe podmienok okolitého osvetlenia. Môžete nastaviť maximálnu a minimálnu hodnotu citlivosti ISO pre režim [ISO AUTO]. Stlačením zobrazte prostredie nastavenia.

50/80/100/125/200/400/
800/1600/3200/6400/
12800/25600
Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí alebo pri snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť zvýšením citlivosti ISO (zvoľte vyššiu hodnotu).

Hodnoty citlivosti ISO vo vyššie uvedenej tabuľke sú typické hodnoty.
Otočením otočného ovládača sa citlivosť ISO zvyšuje alebo znižuje v prírastkoch po 1/3 nasledovne:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO25600
Úprava citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, zábery sa líšia v závislosti od citlivosti ISO.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.
Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší.
Poznámky
  • Keď je [ISO] nastavená na hodnotu nižšiu ako ISO 100, rozsah jasu objektu, ktorý je možné nasnímať (dynamický rozsah), sa môže zmenšiť.

  • Pre videozáznamy je dostupná hodnota od ISO 100 do ISO 6400.

  • Keď je [ISO] nastavená na [Multi Frame Noise Reduct.], fotoaparát vykoná prekrytie záberov. Zaznamenanie záberu bude trvať dlhšie a blesk sa neuvedie do činnosti.

Súvisiaca téma