Metering Mode

Zvolí sa [Metering Mode], ktorým sa určí, ktorá časť objektu sa má merať na určenie expozície.
  1. Fn (Metering Mode) požadovaný režim


(Multi)
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú expozíciu (meranie s viacerými modelmi).

(Center)
Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na základe jasu snímaného objektu na tomto mieste (stredovo vážené meranie).

(Spot)
Namierte zameriavací krížik pre bodové meranie (A) na snímaný objekt s cieľom odmerať hodnoty expozície pre jednu jeho časť (bodové meranie). Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným objektom svetlé pozadie, alebo keď je medzi objektom a pozadím veľký kontrast.

Súvisiaca téma