White Balance

Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite, keď má záber neprirodzené farby.
  1. Fn (White Balance) požadovaný režim

  • V režimoch [White Balance] iných ako [C.Temp./Filter] môžete jemne doladiť farebný tón tak, ako chcete. Stlačením na otočnom ovládači zobrazte prostredie nastavenia a potom nastavte tón pomocou ///.

  • Farebný tón je možné úplne jemne doladiť v smeroch Zelená (G)/Purpurová (M)/Modrá (B)/Jantárová (A).


(Auto WB)
Automaticky nastaví vyváženie bielej farby tak, aby farby vyzerali prirodzene.

(Daylight)
Upravuje nastavenia pre vonkajšie podmienky pri peknom počasí, pri večerných pohľadoch, nočných scénach, neónových tabuliach, ohňostrojoch, atď.

(Shade)
Upravuje nastavenie pre zatienené miesto.

(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zamračenej oblohe alebo zatienenom mieste.

(Incandescent)
Upravuje nastavenie pre miesta pod lampou alebo pri jasnom osvetlení, ako napríklad, vo fotoateliéri.

(Fluor.: Warm White)
(Fluor.: Cool White)
(Fluor.: Day White)
(Fluor.: Daylight)
[Fluor.: Warm White]: Upravuje nastavenie pre teplé biele osvetlenie pri žiarivke.
[Fluor.: Cool White]: Upravuje nastavenie pre chladné biele osvetlenie pri žiarivke.
[Fluor.: Day White]: Upravuje nastavenie pre denné biele osvetlenie pri žiarivke.
[Fluor.: Daylight]: Upravuje nastavenie pre denné osvetlenie pri žiarivke.


(Flash)
Upravuje nastavenie pre podmienky pri snímaní s bleskom.

(C.Temp./Filter)
Upravuje nastavenie farebnej teploty v závislosti od svetelného zdroja. Dosahuje sa efekt fotografických filtrov CC na farebnú korekciu. Ak stlačíte , môžete nastaviť farebnú teplotu pomocou /. Ak znova stlačíte , zobrazí sa prostredie jemného doladenia.

(Custom 1/2/3)
Vyváženie bielej farby sa pevne nastaví na určitú hodnotu v závislosti od svetelného zdroja. Tento režim použite v prípade, že sa na základe [Auto WB] a ďalších nastavení nezískajú presné farby.

(Custom Setup)
Do pamäte sa uloží základná biela farba, ktorá sa použije v režime [Custom].


Účinky svetelných podmienok
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Farebné tóny sa nastavujú automaticky, ale môžete ich nastaviť aj manuálne pomocou funkcie vyváženia bielej farby.
Denné svetlo (biela farba ako štandard)
Zamračené (modrastá farba)
Žiarivka (sfarbenie do zelena)
Žiarovka (červenkastá farba)


Zachytenie základnej bielej farby v režime [Custom Setup]

  1. Fn (White Balance) [Custom Setup]

  1. Fotoaparát držte tak, aby biela oblasť úplne vyplnila oblasť automatického zaostrovania nachádzajúcu sa v strede a potom stlačte tlačidlo spúšte.

Zobrazia sa kalibrované hodnoty (farebná teplota a farebný filter).
  1. Zvoľte číslo registra pomocou / na otočnom ovládači a potom stlačte .

Monitor sa vráti do zobrazenia informácií o snímaní, pričom sa zachová používateľské nastavenie vyváženia bielej farby v pamäti.
  • Používateľské nastavenie vyváženia bielej farby zaregistrované pomocou tohto úkonu zostane účinné až do zaregistrovania nového nastavenia.

Poznámky
  • Hlásenie „Custom WB Error“ naznačuje, že daná hodnota je mimo predpokladaného rozsahu. (Napríklad, keď sa blesk použije na objekt v bezprostrednej blízkosti alebo sa v obrazovom poli nachádza výrazne farebný objekt.) Ak zaregistrujete túto hodnotu, farba indikátora sa v zobrazení informácií o snímaní zmení na žltú. V tomto bode je možné snímať, ale odporúča sa, aby ste znova nastavili vyváženie bielej farby s cieľom získať jej presnejšiu hodnotu.

  • Počas zachytávania základnej bielej farby dbajte na to, aby nedošlo k chveniu ani nárazu fotoaparátu.

  • Ak sa po stlačení tlačidla spúšte použije blesk, používateľské vyváženie bielej farby sa zaregistruje s tým, že sa vezme do úvahy osvetlenie bleskom. Neskôr pri snímaní záberov používajte blesk.

Súvisiaca téma