DRO/Auto HDR

Vykoná sa korekcia jasu alebo kontrastu.
 1. Fn (DRO/Auto HDR) požadovaný režim(Off)
Nepoužíva sa [DRO/Auto HDR].
(D-Range Opt.)
Rozdelením záberu na malé oblasti fotoaparát analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi snímaným objektom a pozadím, čím sa vytvorí záber s optimálnym jasom a gradáciou.

(Auto HDR)
Nasnímajú sa tri zábery s odlišnou expozíciou a potom sa prekryjú jasná oblasť podexponovaného záberu a tmavá oblasť preexponovaného záberu s cieľom vytvoriť záber s bohatou gradáciou. Zaznamenajú sa jeden záber so správnou expozíciou a jeden prekrytý záber.

Optimalizátor rozsahu D

 1. Fn (DRO/Auto HDR) [D-Range Opt.]

 1. Zvoľte optimálnu hodnotu pomocou / na otočnom ovládači.


(D-Range Optimizer: Auto)
Korekcia jasu sa vykoná automaticky.

(Úroveň)*
Optimalizuje sa gradácia nasnímaného záberu v každej oblasti záberu. Zvoľte optimálnu úroveň od Lv1 (slabá) do Lv5 (silná).

* Číslo Lv, ktoré sa zobrazuje spolu so značkou naznačuje aktuálnu hodnotu nastavenia.
Poznámky
 • Pri snímaní s [D-Range Opt.] sa na zábere môže vyskytovať šum. Zvoľte správnu úroveň po kontrole nasnímaného záberu, hlavne pri zvýraznení daného efektu.

Auto HDR

 1. Fn (DRO/Auto HDR) [Auto HDR]

 1. Zvoľte optimálnu hodnotu pomocou / na otočnom ovládači.


(Auto HDR: Exposure Diff. Auto)
Automaticky sa vykoná korekcia rozdielu expozície.

(Úroveň rozdielu expozície)*
Nastaví sa rozdiel expozície, a to na základe kontrastu snímaného objektu.
Zvoľte optimálnu úroveň od 1,0 EV (slabá) do 6,0 EV (silná).
Napríklad, ak nastavíte hodnotu expozície na 2,0 EV, vytvorí sa kompozícia troch záberov; zábery s –1,0 EV, optimálnou expozíciou a +1,0 EV.

* Číslo EV, ktoré sa zobrazuje spolu so značkou naznačuje aktuálnu hodnotu nastavenia.
Poznámky
 • Keďže sa spúšť aktivuje trikrát pre jeden záber, dávajte pozor na nasledovné:

 • Túto funkciu použite vtedy, keď je objekt nehybný alebo nežmurká

 • Nevytvárajte novú kompozíciu záberu.

 • Túto funkciu nie je možné použiť pri záberoch vo formáte RAW.

 • Ďalší záber nie je možné spustiť, pokiaľ sa proces zachytenia po nasnímaní záberu nedokončí.

 • Požadovaný efekt sa nemusí dosiahnuť, a to v závislosti od rozdielu svetelnosti objektu a podmienok pri snímaní.

 • Keď sa použije blesk, táto funkcia má slabý účinok.

 • Keď je kontrast snímanej scény nedostatočný, alebo dôjde k značnému chveniu fotoaparátu či rozmazaniu objektu, nemusia sa získať dobré zábery HDR. Ak fotoaparát zistí takúto situáciu, na snímanom zábere sa zobrazí s cieľom informovať vás o tejto situácii. Podľa potreby zopakujte snímanie, zmeňte kompozíciu záberu alebo dávajte pozor na jeho rozmazanie.

Súvisiaca téma