Creative Style

Umožňuje zvoliť požadované spracovanie záberu.
Pre každý režim [Creative Style] je možné podľa potreby nastaviť kontrast, sýtosť farieb a ostrosť.
Na rozdiel od [Scene Selection], kedy sa zábery snímajú automaticky, v tomto prípade môžete nastaviť expozíciu (rýchlosť uzávierky/hodnotu clony), atď.
  1. Fn (Creative Style) požadovaný režim


(Standard)
Na snímanie rôznych scén s bohatou gradáciou a nádhernými farbami.

(Vivid)
Sýtosť farieb a kontrast sa zvýšia pre snímanie pôsobivých záberov pestrofarebných scén a objektov, ako sú kvety, jarná zeleň, modrá obloha alebo výhľad na oceán.

(Neutral)
Sýtosť farieb a ostrosť sa znížia pri snímaní záberov s tlmenými odtieňmi. Je to vhodné aj na zachytenie obrazového materiálu, ktorý sa bude upravovať pomocou počítača.

(Clear)
Na snímanie záberov s jasnými odtieňmi a čírymi farbami za dobrého osvetlenia, vhodné pre zachytenie žiarivého svetla.

(Deep)
Na snímanie záberov s hlbokými a sýtymi farbami, vhodné na zachytenie nepohyblivého objektu.

(Light)
Na snímanie záberov so svetlými a jednoduchými farbami, vhodné na zachytenie občerstvujúco ľahkej atmosféry.

(Portrait)
Na snímanie farby pleti v jemných odtieňoch, ideálne sa hodí na snímanie portrétov.

(Landscape)
Sýtosť farieb, kontrast a ostrosť sa zvýšia pre snímanie živých a sviežich scenérií. Lepšie sa zvýraznia aj vzdialené krajiny.

(Sunset)
Na snímanie nádherných červených odtieňov zapadajúceho slnka.

(Night Scene)
Kontrast sa zníži kvôli reprodukcii nočných scén.

(Autumn leaves)
Na snímanie jesenných scén, so živým zvýraznením odtieňov červenej a žltej farby meniacich sa listov.

(Black & White)
Na snímanie záberov s odtieňmi čiernej a bielej farby.

(Sepia)
Na snímanie záberov v odtieňoch sépiovej hnede.

  1. Keď chcete nastaviť (Contrast), (Saturation) alebo (Sharpness), stlačte / na otočnom ovládači.

  1. Zvoľte požadovanú hodnotu pomocou /.


(Contrast)
Čím vyššia je zvolená hodnota, tým viac sa zdôrazní rozdiel medzi svetlom a tieňom, čo má dopad na výsledný záber.
(Saturation)
Čím vyššia je zvolená hodnota, tým živšie sú farby. Keď sa zvolí nižšia hodnota, farby záberu budú nevýrazné a tlmené.
(Sharpness)
Nastaví sa ostrosť. Čím vyššia hodnota sa zvolí, tým viac sa zvýraznia obrysy a čím nižšia hodnota sa zvolí, tým viac sa obrysy zjemnia.

Poznámky
  • Keď je [Creative Style] nastavený na [Black & White] alebo [Sepia], [Saturation] sa nedá nastaviť.

Súvisiaca téma