Flash Comp.

Nastaví sa intenzita záblesku. Nezávisle od korekcie expozície sa korekciou zábleskovej expozície mení intenzita záblesku s cieľom zmeniť expozíciu hlavného objektu v rámci dosahu záblesku.
  1. Fn (Flash Comp.) požadovaná hodnota

Nastavením hodnoty do polohy + sa intenzita záblesku zvyšuje a do polohy – sa znižuje.
Aký je rozdiel medzi korekciou expozície a korekciou zábleskovej expozície?
Korekciou expozície sa mení intenzita záblesku spolu so zmenou rýchlosti uzávierky, clony a citlivosti ISO (keď je [ISO] nastavená na [ISO AUTO]). Korekciou zábleskovej expozície sa mení len intenzita záblesku.
Súvisiaca téma