Movie

Môžete zvoliť režim snímania, keď je otočný prepínač režimov nastavený na [Movie].
  1. Fn (Movie) požadovaný režim(Program Auto)
Fotoaparát nastaví expozíciu (rýchlosť uzávierky a hodnotu clony) automaticky, ale vy môžete vykonať ostatné nastavenia, ktoré sa zachovajú.

(Aperture Priority)
Hodnota clony sa nastavuje manuálne.

(Shutter Priority)
Rýchlosť uzávierky sa nastavuje manuálne.

(Manual Exposure)
Expozícia (rýchlosť uzávierky a hodnota clony) sa nastavuje manuálne.