Picture Effect

Umožňuje nasnímanie statického záberu s pôvodnou textúrou podľa požadovaného efektu.
 1. Fn (Picture Effect) požadovaný režim

 • Ak zvolíte režim s voliteľnými nastaveniami, požadované nastavenie zvoľte pomocou / na otočnom ovládači.

 • Ak chcete pridať efekty k videozáznamom, stlačte tlačidlo MOVIE (Videozáznam).


(Off)
Nepoužíva sa [Picture Effect].
(Toy Camera)
Umožňuje snímanie záberov s efektmi, ako sú tunelový efekt, vysoký kontrast alebo odtieň farieb, ako keby boli nasnímané hračkárskym fotoaparátom. Farebný tón môžete nastaviť pomocou /.
(Pop Color)
Umožňuje snímanie farebných záberov podobných štýlu pop art s dôrazom na farebné tóny.
(Posterization)
Vytvorí vysoký kontrast, abstraktný vzhľad na základe silného zdôraznenia základných farieb alebo čiernej a bielej.
Základné farby alebo čiernu a bielu môžete zvoliť pomocou /.
(Retro Photo)
Vytvorí vzhľad starej fotografie s farebnými tónmi sépiovej hnede a vyblednutého kontrastu.
(Soft High-key)
Umožňuje snímanie jemných, jasných záberov s dôrazom na jas.
(Partial Color)
Umožňuje snímanie záberov, ktoré vytvárajú silný dojem ponechaním určenej farby na častiach monochromatického záberu. Farbu, ktorá sa má ponechať, môžete zvoliť pomocou /.
(High Contrast Mono.)
Vytvorí intenzívny, vysokokontrastný čiernobiely záber.
(Soft Focus)
Vytvorí záber vyplnený efektom jemného osvetlenia.
Intenzitu efektu môžete nastaviť pomocou /.
(HDR Painting)
Umožňuje nasnímanie viacerých záberov s rôznymi expozíciami s cieľom vytvoriť jediný záber, ktorý bude vyzerať ako olejomaľba. Intenzitu efektu môžete nastaviť pomocou /.
(Rich-tone Mono.)
Umožňuje nasnímanie viacerých záberov s rôznymi expozíciami s cieľom vytvoriť jediný, ostrý, monochromatický záber.
(Miniature)
Umožňuje také spracovanie záberu, ktoré bude vyzerať tak, ako keby ste snímali diorámy. Jedna časť záberu sa rozmaže s cieľom získať vysokokontrastný záber. Môžete nastaviť časť, ktorá by nemala byť rozostrená, pomocou /.
(Watercolor)
Umožňuje nasnímať záber s efektom rozpitia atramentu a rozmazania, ako keby sa maľoval vodovými farbami.
(Illustration)
Umožňuje nasnímať záber podobný ilustrácii zdôraznením obrysov. Intenzitu efektu môžete nastaviť pomocou /.

Poznámky
 • Nasledujúce režimy [Picture Effect] sú účinné pri videozáznamoch.

 • [Toy Camera]

 • [Pop Color]

 • [Posterization]

 • [Retro Photo]

 • [Soft High-key]

 • [Partial Color]

 • [High Contrast Mono.]

 • Režim [Picture Effect] sa nedá nastaviť, keď je ako režim snímania nastavený [Auto Mode], [Scene Selection] alebo [Sweep Panorama], alebo keď je [Quality] nastavená na [RAW] alebo [RAW & JPEG].

 • Pri použití [Partial Color] sa vybraná farba nemusí zachovať, a to v závislosti od snímaného objektu alebo podmienok pri snímaní.

 • V nasledujúcich situáciách sa daný efekt nedá overiť pred snímaním. Nedá sa nastaviť ani [Drive Mode].

 • [Soft Focus]

 • [HDR Painting]

 • [Miniature]

 • [Watercolor]

 • [Illustration]

 • Keď je kontrast snímanej scény nedostatočný, alebo dôjde k značnému chveniu fotoaparátu či rozmazaniu objektu pri zvolených [HDR Painting] alebo [Rich-tone Mono.], nemusia sa získať dobré zábery HDR. Ak fotoaparát zistí takéto situácie, na snímanom zábere sa zobrazí s cieľom informovať vás o tejto situácii. Podľa potreby zopakujte snímanie, zmeňte kompozíciu záberu alebo dávajte pozor na jeho rozmazanie.

Súvisiaca téma