Auto Port. Framing

Keď fotoaparát rozpozná a nasníma tvár, zachytený záber sa automaticky oreže tak, aby sa získala optimálna kompozícia. Zaznamenajú sa pôvodný aj orezaný záber. Orezaný záber sa zaznamená s rovnakou veľkosťou ako pôvodný záber.
  1. Fn (Auto Port. Framing) požadovaný režim

Farba ikony na displeji sa zmení na zelenú, keď fotoaparát určí, že zachytený záber možno orezať.
  • Po nasnímaní sa orezaná oblasť vyznačí rámčekom v prostredí automatickej kontroly záberu.


(Off)
Nastaví sa to, či sa má alebo nemá použiť [Auto Port. Framing].

(Auto)

Poznámky
  • Záber sa nemusí orezať na optimálnu kompozíciu, a to v závislosti od podmienok pri snímaní.

Súvisiaca téma