Auto Mode

Umožňuje voľbu automatického režimu snímania.
  1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Auto Mode).

  1. Fn (Auto Mode) požadovaný režim


(Intelligent Auto)
Snímanie v režime [Intelligent Auto].

(Superior Auto)
Snímanie v režime [Superior Auto].

Súvisiaca téma