Soft Skin Effect

Keď sa aktivuje funkcia rozpoznania tváre, nastaví sa možnosť použitia [Soft Skin Effect], ako aj úroveň efektu.
  1. Fn (Soft Skin Effect) požadovaný režim

  • Keď zvolíte [On], zvoľte aj požadovanú úroveň efektu pomocou / na otočnom ovládači.


(Off)
Nepoužíva sa [Soft Skin Effect].

(On)
Pridá sa slabý, stredný alebo silný [Soft Skin Effect].

Poznámky
  • Účinok funkcie [Soft Skin Effect] nemusí byť viditeľný, a to v závislosti od objektu.

Súvisiaca téma