Quality

Zvolí sa kvalita obrazu pre statické zábery. Táto funkcia je dostupná pomocou tlačidla Fn len pri použití prostredia Quick Navi.
  1. Fn (Quality) požadovaný režim(RAW)
Formát súboru: RAW (Snímanie pomocou kompresného formátu RAW.)
Pri tomto formáte súborov sa digitálne spracovávanie nevykonáva. Tento formát zvoľte na spracovanie záberov v počítači na profesionálne účely.
  • Veľkosť záberu sa pevne nastaví na maximálnu hodnotu. Veľkosť záberu sa na displeji nezobrazí.


(RAW & JPEG)
Formát súboru: RAW (Snímanie pomocou kompresného formátu RAW.) + JPEG
Záber vo formáte RAW a záber vo formáte JPEG sa vytvoria súčasne.
Táto možnosť je vhodná v prípade, že potrebujete dva obrazové súbory, vo formáte JPEG na prezeranie a vo formáte RAW na upravovanie.
  • Kvalita záberu vo formáte JPEG sa pevne nastaví na [Fine].


(Extra fine)
Formát súboru: JPEG
Pri zaznamenaní sa záber vo formáte JPEG skomprimuje.
Kompresný pomer sa zvýši a veľkosť súborov sa zníži v nasledujúcom poradí: [Extra fine], [Fine] a [Standard].
(Fine)

(Standard)

Zábery vo formáte RAW
Na otvorenie záberu vo formáte RAW uloženého v tomto fotoaparáte je potrebný softvér „Image Data Converter“. Pomocou tohto softvéru je možné otvoriť záber vo formáte RAW a skonvertovať ho do bežného formátu, ako je JPEG alebo TIFF, pričom je možné upraviť jeho vyváženie bielej farby, sýtosť farieb, kontrast, atď.
Poznámky
  • Zábery vo formáte RAW sa nedajú pridať do registrácie DPOF (objednávka tlače).

  • Nie je možné použiť [Auto HDR] a [Picture Effect] pri záberoch [RAW] a [RAW & JPEG].

Súvisiaca téma