Image Size

[Image Size] rozhodne o veľkosti obrazového súboru, ktorý sa po nasnímaní záberu zaznamená.
Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri vytlačení záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je možné zaznamenať. Táto funkcia je dostupná pomocou tlačidla Fn len pri použití prostredia Quick Navi.
  1. Fn [Image Size] požadovaná veľkosť

Keď je [Aspect Ratio] nastavená na [3:2]Veľkosť záberu
Použitie
L: 24M
6000 × 4000 pixelov
Snímanie pri najvyššej kvalite záberov.

M: 10M
3936 × 2624 pixelov
Pre tlač až do formátu A3+

S: 4.6M
2640 × 1760 pixelov
Pre tlač až do formátu A5

Keď je [Aspect Ratio] nastavená na [16:9]Veľkosť záberu
Použitie
L: 20M
6000 × 3376 pixelov
Pre prezeranie na HDTV prijímači

M: 8.7M
3936 × 2216 pixelov

S: 3.9M
2640 × 1488 pixelov

Poznámky
  • Keď je [Quality] nastavená na [RAW], [Image Size] zodpovedá L. Veľkosť záberu sa na displeji nezobrazí.

  • Pri tlači statických záberov nasnímaných so zobrazovacím pomerom [16:9] môže dôjsť k orezaniu okrajov.

Súvisiaca téma