Zoom počas prehrávania

Zobrazený záber sa zväčší.
  1. Stlačením tlačidla (Prehliadanie) sa fotoaparát prepne do režimu prehliadania.

  1. Zobrazte záber, ktorý chcete zväčšiť a stlačte tlačidlo (Zväčšiť).

  1. Mieru priblíženia nastavte otočením otočného ovládača.

  • Otočením ovládacieho voliča môžete prepnúť predchádzajúci/nasledujúci záber. Keď snímate niekoľko záberov v rámci rovnakej kompozície, môžete skontrolovať a porovnať zaostrenie každého záberu.

  1. Polohu nastavte pomocou /// na otočnom ovládači.

  • Rámček v ľavej spodnej časti záberu ukazuje, ktorá časť celkového záberu sa zobrazuje.

  • Stlačením na otočnom ovládači sa funkcia zoomu počas prehrávania zruší.