Image Index

Zobrazenie viacerých záberov súčasne.
  1. Stlačením tlačidla (Prehliadanie) sa fotoaparát prepne do režimu prehliadania.

  1. Stlačením tlačidla (Miniatúrne náhľady) zobrazte prostredie miniatúrnych náhľadov.

  • Môžete zvoliť počet záberov, ktoré sa majú zobraziť; MENU 1 [Image Index].

  1. Ak sa chcete vrátiť do prostredia so zobrazením samostatného záberu, pomocou otočného ovládača zvoľte záber a potom stlačte .

Zobrazenie záberov v rámci požadovaného priečinka

Pomocou otočného ovládača zvoľte ľavý pruhový indikátor, potom zvoľte požadovaný priečinok pomocou /.
Stlačením na otočnom ovládači je možné prepínať režim zobrazenia medzi statickými zábermi/videozáznamami (Režim prezerania).
Súvisiaca téma