Vymazanie záberov

Umožňuje vymazanie aktuálne zobrazeného záberu.
Zábery môžete vymazať aj pomocou tlačidla MENU. [Detaily]
  1. Stlačením tlačidla (Prehliadanie) sa fotoaparát prepne do režimu prehliadania.

  1. Tlačidlo (Vymazať) [Delete] na otočnom ovládači

Súvisiaca téma