Panorama: Direction

Nastaví sa smer pohybu fotoaparátu pri snímaní panoramatických záberov.
  1. MENU 1 [Panorama: Direction] požadovaný režim


Right
Pohybujte fotoaparátom zľava doprava.

Left
Pohybujte fotoaparátom sprava doľava.

Up
Pohybujte fotoaparátom zdola nahor.

Down
Pohybujte fotoaparátom zhora nadol.

Súvisiaca téma