Digital Zoom

Pomocou [Digital Zoom] fotoaparát dokáže vykonať priblíženie aj za hranicu miery priblíženia, ktorú je možné dosiahnuť pomocou [Clear Image Zoom], aj keď v tomto prípade dôjde k zníženiu kvality výsledného obrazu. [Detaily]
 1. MENU 2 [Digital Zoom] požadovaný režimOn
Kvalita výsledného záberu sa zhorší, ale zábery je možné zväčšiť 4× až na maximálnu mieru priblíženia.
Off
Pri snímaní statických záberov sa [Digital Zoom] nepoužije. Ak sa [Digital Zoom] nastaví na [Off], funkcia digitálneho zoomu bude pracovať pri snímaní videozáznamu.

Poznámky
 • Pred spustením tohto úkonu vykonajte nasledujúce nastavenia.

 • MENU 3 [Func. of C Button], [Func. of AEL button], [Func. of Left Button], [Func. of Right Button] alebo [Func. of Down Button] zvoľte [Smart Telecon./Zoom].

 • MENU 3 [Smart Telecon./Zoom] zvoľte [Zoom].

 • MENU 2 [Clear Image Zoom] zvoľte [On].

 • Pri použití [Clear Image Zoom] bude maximálna miera priblíženia prostredníctvom [Digital Zoom] 2×.

 • [Digital Zoom] nebude dostupný v nasledujúcich situáciách:

 • V režime [Sweep Panorama]

 • Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.

 • Keď je [Quality] nastavená na [RAW] alebo [RAW & JPEG].

 • Funkcia rozpoznania tváre nefunguje v rozsahu funkcie [Digital Zoom].