Long Exposure NR

Keď nastavíte rýchlosť uzávierky na 1 sekundu alebo dlhšie (snímanie pri dlhej expozícii), funkcia potlačenia šumu bude zapnutá počas celého trvania otvorenia uzávierky. Táto funkcia slúži na potlačenie zrnitého šumu typického pre dlhú expozíciu.
  1. MENU 2 [Long Exposure NR] požadovaný režim


On
Potlačenie šumu sa aktivuje počas celého trvania otvorenia uzávierky. Keď prebieha potlačenie šumu, bude sa zobrazovať hlásenie a nebude možné nasnímať ďalší záber. Túto možnosť zvoľte pri uprednostnení kvality záberu.

Off
Nepoužíva sa [Long Exposure NR]. Túto možnosť zvoľte pri uprednostnení načasovania snímania.

Poznámky
  • Aj keď sa [Long Exposure NR] nastaví na [On], potlačenie šumu nebude dostupné v nasledujúcich situáciách:

  • V [Cont. Shooting]

  • V [Spd Priority Cont.]

  • V [Bracket: Cont.]

  • Keď je [Scene Selection] nastavená na (Sports Action) alebo (Hand-held Twilight)

  • V režime [Sweep Panorama]

Súvisiaca téma