High ISO NR

Fotoaparát potlačí šum, predovšetkým pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO.
  1. MENU 2 [High ISO NR] požadovaný režim


Normal
Aktivuje sa normálne potlačenie šumu pri vysokej citlivosti ISO.

Low
Aktivuje sa mierne potlačenie šumu pri vysokej citlivosti ISO. Túto možnosť zvoľte pri uprednostnení načasovania snímania.

Off
Nepoužíva sa [High ISO NR].

Poznámky
  • Potlačenie šumu nie je dostupné pre zábery vo formáte RAW.

Súvisiaca téma