Color Space

Spôsob, akým sa farby uvádzajú s kombináciami čísel alebo rozsah reprodukcie farieb sa nazýva „farebný priestor“. Farebný priestor môžete zmeniť v závislosti od vášho zámeru.
  1. MENU 3 [Color Space] požadovaný režim


sRGB
Toto je štandardný farebný priestor digitálneho fotoaparátu. Pri bežnom snímaní použite sRGB, a to vtedy, keď chcete vytlačiť zábery bez akýchkoľvek úprav.

AdobeRGB
Táto možnosť má širokú škálu reprodukcie farieb. Keď má veľká časť objektu živú zelenú alebo červenú farbu, účinný je Adobe RGB. Názov súboru záberu začína s „_DSC“.

Poznámky
  • Adobe RGB je určený pre aplikácie alebo tlačiarne, ktoré podporujú spracovanie farieb a farebný priestor možnosti DCF2.0. Použitie niektorých aplikácií alebo tlačiarní, ktoré ich nepodporujú, môže viesť k zobrazeniu alebo tlači záberov, pri ktorých nie je verná reprodukcia farieb.

  • Zábery, ktoré boli zaznamenané pomocou Adobe RGB v tomto fotoaparáte alebo zariadeniach nekompatibilných s Adobe RGB, sa zobrazia s nedostatočnou sýtosťou farieb.