AEL w/ shutter

Nastavenie možnosti pevného nastavenia expozície po stlačení spúšte do polovice. Zvoľte možnosť [Off], keď chcete nastavovať zaostrenie a expozíciu zvlášť.
  1. MENU 3 [AEL w/ shutter] požadovaný režim


On
Expozícia sa po stlačení spúšte do polovice pevne nastaví/nenastaví.

Off