Memory

Umožňuje zaregistrovať maximálne tri často používané režimy alebo nastavenia fotoaparátu v pamäti fotoaparátu. Nastavenia môžete vyvolať nastavením otočného prepínača režimov na 1/2/3.
 1. Fotoaparát prepnite na nastavenie, ktoré chcete zaregistrovať.

 1. MENU 3 [Memory] požadované číslo

Poznámky
 • Pri korekcii nastavení znova postupujte podľa krokov 12.

Položky, ktoré je možné zaregistrovať

Dostupné nastavenia režimu snímania sú nasledovné:
 • Režimy snímania

 • Rýchlosť uzávierky

 • Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla Fn

 • Položky (Ponuka režimu snímania statických záberov)

 • Položky (Ponuka režimu snímania videozáznamov)

Poznámky
 • Posun programu a manuálny posun sa nedajú zaregistrovať.

Vyvolanie zaregistrovaných nastavení z pamäte

 1. Nastavte otočný prepínač režimov na 1/2/3.

Poznámky
 • Ak nastavíte otočný prepínač režimov na 1/2/3 po dokončení nastavení snímania, vyvolané hodnoty [Memory] získajú prioritu a pôvodné nastavenia môžu stratiť platnosť. Pred snímaním skontrolujte indikátory na displeji.

Súvisiaca téma