Položky ponuky režimu snímania statických záberov, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné

V nižšie uvedenej tabuľke značka potvrdenia naznačuje nastavenia, ktoré sa dajú zmeniť, zatiaľ čo — naznačuje nastavenia, ktoré sa zmeniť nedajú. V závislosti od režimu snímania môže byť nastavenie zafixované alebo obmedzené. Podrobnosti nájdete uvedené v rámci jednotlivých tém.

Položky ponuky režimu snímania statických záberov, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné


Položky ponuky
1/2/3
Image Size
Aspect Ratio
Quality
Panorama: Size
Panorama: Direction
Clear Image Zoom
Digital Zoom
Long Exposure NR
High ISO NR
AF Illuminator
Color Space
AEL w/ shutter
Memory


Položky Fn
1/2/3
Drive Mode
Flash Mode
ISO
Metering Mode
Autofocus Area
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Flash Comp.
Smile/Face Detect.
Scene Selection
Movie
Picture Effect
Auto Port. Framing
Auto Mode
Soft Skin Effect
Quality
Aspect Ratio
Image Size

Položky ponuky režimu snímania statických záberov, ktoré nie sú dostupné v [Scene Selection]

Ikony pod naznačujú dostupné režimy.

Položky ponuky
Image Size
Aspect Ratio
Quality
Panorama: Size
Panorama: Direction
Clear Image Zoom
Digital Zoom
Long Exposure NR
High ISO NR
AF Illuminator
Color Space
AEL w/ shutter
Memory


Položky Fn
Drive Mode
Flash Mode
ISO
Metering Mode
Autofocus Area
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Flash Comp.
Smile/Face Detect.
Scene Selection
Movie
Picture Effect
Auto Port. Framing
Auto Mode
Soft Skin Effect
Quality
Aspect Ratio
Image Size

Poznámky
  • Keď sa vyššie uvedené režimy snímania zaregistrujú a potom vyvolajú z pamäte nastavením otočného prepínača režimov na 1/2/3, podmienky týkajúce sa možnosti zmeny nastavení zostanú rovnaké ako vo vyššie uvedenej tabuľke.