File Format

Môžete si zvoliť, aký spôsob záznamu bude použitý pre zaznamenávanie videozáznamov.
  1. MENU 1 [File Format] požadovaný režim


AVCHD
Zaznamenajú sa videozáznamy vo formáte AVCHD. Spôsob snímania sa nastaví na AVCHD, ktorý je vhodný na sledovanie plynulých obrazových záznamov na TV prijímači s vysokým rozlíšením. Blu-ray disky, AVCHD disky a DVD-Video disky je možné vytvoriť pomocou softvéru „PlayMemories Home“. Vytváranie AVCHD diskov z videozáznamov nasnímaných vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bude určitý čas trvať, keďže sa musí skonvertovať kvalita obrazu. Ak chcete uložiť videozáznamy vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bez konverzie kvality obrazu, použite Blu-ray disky. [Detaily]

MP4
Zaznamenajú sa MP4 (AVC) videozáznamy. Spôsob záznamu sa nastaví na MP4, ktorý je vhodný na prenos na internetové stránky a na prílohy v e-mailoch. Z videozáznamov vo formáte MP4 sa nedajú vytvoriť žiadne disky, a to ani pomocou softvéru „PlayMemories Home“.

Súvisiaca téma