Record Setting

Čím je rozlíšenie obrazu videozáznamu vyššie, tým vyššia bude aj kvalita obrazu. Čím sa použije vyšší počet dát za sekundu (priemerná prenosová rýchlosť), tým bude kvalita záberu vyššia.
  1. MENU 1 [Record Setting] požadovaný režim


File Format: AVCHD

Zaznamenajú sa videozáznamy 60i/50i, videozáznamy 24p/25p alebo videozáznamy 60p/50p vo formáte AVCHD. Tento formát súborov je vhodný na sledovanie videozáznamov prostredníctvom TV prijímača s vysokým rozlíšením.
Môžete vytvoriť Blu-ray Disc, disk so záznamom vo formáte AVCHD alebo DVD-Video disk pomocou programu „PlayMemories Home“.
  • Videozáznamy 60i/50i sa zaznamenajú buď pri 60 polsnímkach za sekundu alebo pri 50 polsnímkach za sekundu v uvedenom poradí. Oba typy videozáznamov, aj 60i aj 50i využívajú systém prekladaného riadkovania, zvuk vo formáte Dolby Digital a formát AVCHD.

  • Videozáznamy 24p/25p sa zaznamenajú buď pri 24 snímkach za sekundu alebo pri 25 snímkach za sekundu v uvedenom poradí. Oba typy videozáznamov, aj 24p aj 25p využívajú systém progresívneho neprekladaného riadkovania, zvuk vo formáte Dolby Digital a formát AVCHD.

  • Videozáznamy 60p/50p sa zaznamenajú buď pri 60 snímkach za sekundu alebo pri 50 snímkach za sekundu v uvedenom poradí. Oba typy videozáznamov, aj 60p aj 50p využívajú systém progresívneho neprekladaného riadkovania, zvuk vo formáte Dolby Digital a formát AVCHD.Record Setting
Priemerná prenosová rýchlosť
Popis

60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
24 Mb/s
Snímanie s najvyššou kvalitou obrazu s rozlíšením 1920 × 1080 (60i/50i)
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
17 Mb/s
Snímanie s vysokou kvalitou obrazu s rozlíšením 1920 × 1080 (60i/50i)

60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
28 Mb/s
Snímanie s najvyššou kvalitou obrazu s rozlíšením 1920 × 1080 (60p/50p)

24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
24 Mb/s
Snímanie s vysokou kvalitou obrazu s rozlíšením 1920 × 1080 (24p/25p)

24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
17 Mb/s
Snímanie so štandardnou kvalitou obrazu s rozlíšením 1920 × 1080 (24p/25p)


File Format: MP4

Nasnímané videozáznamy sa zaznamenávajú vo formáte MPEG-4, pri približne 30 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo približne 25 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i), v režime progresívneho neprekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte AAC, vo formáte mp4.


Record Setting
Priemerná prenosová rýchlosť
Popis
1440×1080 12M
12 Mb/s
Sníma sa s rozlíšením 1440 × 1080

VGA 3M
3 Mb/s
Sníma sa s rozlíšením VGA

Poznámky
  • Záber telefoto sa vytvorí po zvolení veľkosti záberu [VGA 3M].

  • Vytváranie AVCHD diskov z videozáznamov nasnímaných vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bude určitý čas trvať, keďže sa musí skonvertovať kvalita obrazu. Ak chcete uložiť videozáznamy vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bez konverzie kvality obrazu, použite Blu-ray disky.

Súvisiaca téma