Audio Recording

Pri snímaní videozáznamu sa nastaví možnosť záznamu zvuku.
  1. MENU 1 [Audio Recording] požadovaný režimOn
Pri snímaní videozáznamu sa nastaví možnosť záznamu zvuku.

Off


Poznámky
  • Keď je [Audio Recording] nastavený na možnosť [On], zaznamená sa prevádzkový zvuk fotoaparátu.