Wind Noise Reduct.

Potláča sa šum vetra pri snímaní videozáznamov.
  1. MENU 1 [Wind Noise Reduct.] požadovaný režimOn
Nastavenie možnosti potlačenia šumu vetra.
Off

Poznámky
  • Ak je funkcia [Wind Noise Reduct.] nastavená na [On], aj keď nefúka silný vietor, je možné, že dôjde k potlačeniu úrovne hlasitosti záznamu aj iných zvukov okrem vetra.