Položky ponuky režimu snímania videozáznamov, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné

V nižšie uvedenej tabuľke značka potvrdenia naznačuje nastavenia, ktoré sa dajú zmeniť, zatiaľ čo — naznačuje nastavenia, ktoré sa zmeniť nedajú.
V závislosti od režimu snímania môže byť nastavenie zafixované alebo obmedzené. Podrobnosti nájdete uvedené v rámci jednotlivých tém.

Položky ponuky režimu snímania videozáznamov, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné


Položky ponuky
1/2/3
File Format
Record Setting
SteadyShot
Auto Slow Shutter
Audio Recording
Wind Noise Reduct.

Položky ponuky režimu snímania videozáznamov, ktoré nie sú dostupné v [Scene Selection]


Položky ponuky
File Format
Record Setting
SteadyShot
Auto Slow Shutter
Audio Recording
Wind Noise Reduct.