Red Eye Reduction

Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát blysne, čím sa zníži efekt červených očí pri použití blesku.
  1. MENU 1 [Red Eye Reduction] požadovaný režimOn
Blesk blysne na potlačenie efektu červených očí.
Off
Nepoužije sa [Red Eye Reduction].

Čo spôsobuje efekt červených očí?
V tmavom prostredí sa zreničky rozťahujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev v zadnej časti oka (sietnici) (A), čo spôsobuje efekt „červených očí“.
Ďalšie spôsoby na potlačenie efektu červených očí
  • Ak sú oči snímaného objektu červené, vykonajte korekciu záberu pomocou softvéru „PlayMemories Home“.

Poznámky
  • Držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte, aby ste zabránili rozmazaniu záberov. Trvá zvyčajne jednu sekundu, kým sa spúšť uvoľní. Počas tejto doby zaistite, aby sa objekt nepohyboval.

  • [Red Eye Reduction] nemusí mať požadovaný účinok. Táto funkcia závisí od individuálnych rozdielov a podmienok, ako vzdialenosti objektu, alebo od toho, či objekt odvrátil pohľad od predzáblesku.

  • [Red Eye Reduction] je nastavené na [Off] v týchto situáciách:

  • V režime [Sweep Panorama]

  • Keď sa zvolí režim (Night Scene) alebo (Hand-held Twilight) v [Scene Selection].

  • Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.