Grid Line

Pomocou mriežky môžete ľahko nastaviť objekt vo vodorovnom alebo v zvislom smere.
  1. MENU 1 [Grid Line] požadovaný režimRule of 3rds Grid
Umiestnením hlavných objektov blízko jednej z vodiacich čiar mriežky, ktorá rozdeľuje záber na tretiny, sa získa dobre vyvážená kompozícia záberu.

Square Grid
Štvorcové mriežky uľahčujú kontrolu vodorovnej polohy kompozície záberu. Je to vhodné pre určenie kvality kompozície záberu pri snímaní krajiny, záberov zblízka alebo opakovaných záberov.

Diag. + Square Grid
Umiestnenie objektu na priečnu čiaru môže vyjadrovať povznášajúci a silný pocit.
Off
Vodiace čiary mriežky sa nezobrazia.