DISP Button(Monitor)

Pri snímaní nastavte dostupný režim zobrazenia displeja stlačením tlačidla DISP (Display Contents) na otočnom ovládači.
  1. MENU 2 [DISP Button(Monitor)] požadovaný režim

Dostupné sú položky označené .
  1. Nastavenie vykonajte stlačením tlačidla MENU.


Graphic Display
Zobrazia sa základné informácie o snímaní. Graficky sa zobrazia rýchlosť uzávierky a hodnota clony.
Display All Info.
Zobrazia sa informácie o snímaní.
No Disp. Info.
Informácie o snímaní sa nezobrazia.
Level
Zobrazí sa vodiaci indikátor, ktorý ukazuje uhol naklonenia fotoaparátu na ľavú alebo na pravú stranu. Keď je fotoaparát vo vodorovnej polohe, tento indikátor sa bude zobrazovať zelenou farbou.
Histogram
Graficky sa zobrazí rozloženie svetelnosti.
For viewfinder
Vhodné pri použití hľadáčika (predáva sa osobitne).

Súvisiaca téma