Peaking Level

Zvýrazní sa obrys v rámci rozsahov zaostrenia pomocou špecifickej farby v režime manuálneho zaostrovania.
Táto funkcia umožňuje ľahšiu kontrolu zaostrenia.
  1. MENU 2 [Peaking Level] požadovaný režim
High
Obrys sa zvýrazní silno.

Mid
Obrys sa zvýrazní mierne.

Low
Obrys sa zvýrazní jemne.
Off
Obrys sa nezvýrazní.


Poznámky
  • Keďže fotoaparát posudzuje to, či sú ostré oblasti zaostrené, [Peaking Level] sa bude líšiť, a to v závislosti od snímaného objektu, či situácie pri snímaní.

  • Obrys v rámci rozsahov zaostrenia sa nezvýrazní, keď je fotoaparát pripojený pomocou HDMI kábla.

  • Táto funkcia sa aktivuje počas zobrazenia zväčšeného záberu. Pred použitím tejto funkcie nezabudnite priradiť funkciu [Focus Magnifier] ľubovoľnému tlačidlu alebo zapnúť [MF Assist].

Súvisiaca téma