Peaking Color

Nastaví sa farba, ktorá sa použije pre funkciu zvýraznenia obrysu v režime manuálneho zaostrovania.
  1. MENU 2 [Peaking Color] požadovaný režim
Red
Obrys sa zvýrazní červenou farbou.

Yellow
Obrys sa zvýrazní žltou farbou.
White
Obrys sa zvýrazní bielou farbou.


Poznámky
  • Táto položka sa nedá nastaviť, keď je [Peaking Level] nastavené na možnosť [Off].

Súvisiaca téma