Live View Display

Nastavenie možnosti zobrazenia účinku funkcie na displeji, ako je napríklad účinok hodnoty kompenzácie expozície.
  1. MENU 2 [Live View Display] požadovaný režim


Setting Effect ON
Zobrazenie/nezobrazenie účinku funkcií.

Setting Effect OFF