Func. of C Button

Umožňuje zvoliť často používané funkcie a priradiť ich tlačidlu C (Priradenie funkcie).
 1. MENU 3 [Func. of C Button] požadovaný režimDrive Mode
Priradí sa funkcia, ktorú nastavíte.

Flash Mode

Autofocus Area

Soft Skin Effect

Smile/Face Detect.

Auto Port. Framing
ISO

Metering Mode

Flash Comp.

White Balance

DRO/Auto HDR

Creative Style

Picture Effect

Image Size

Aspect Ratio

Quality

AEL hold

AEL toggle

AEL hold

AEL toggle

AF/MF Control Hold

AF/MF Control Toggle

Smart Telecon./Zoom

Focus Magnifier

Memory

Deactivate the LCD

Not set

AEL toggle

Keď je obťažné získať správnu expozíciu pre objekt, táto funkcia umožňuje uzamknúť expozíciu na základe sústredenia sa na oblasť, ktorá má požadovaný jas a následného odmerania jej svetla.
 1. MENU 3 [Func. of C Button] [AEL toggle]

 1. Namierte fotoaparát na oblasť, podľa ktorej chcete prispôsobiť expozíciu.

Expozícia je nastavená.
 1. Stlačte tlačidlo C (Priradenie funkcie).

Expozícia je uzamknutá a rozsvieti sa indikátor (Uzamknutie automatickej expozície).
 1. Zaostrite na požadovaný objekt a nasnímajte ho.

 1. Ak chcete zrušiť uzamknutie expozície, znova stlačte tlačidlo C (Priradenie funkcie).

AF/MF Control Toggle

Môžete dočasne prepínať automatické a manuálne zaostrovanie.
 1. MENU 3 [Func. of C Button] [AF/MF Control Toggle]

 1. Stlačením tlačidla C (Priradenie funkcie) prepnete automatické a manuálne zaostrovanie.

Keď je [Focus Mode] nastavený na [Manual Focus], fotoaparát sa prepne do [Autofocus] a keď je [Focus Mode] nastavený na inú možnosť ako [Manual Focus], prepne sa do [Manual Focus]. Stlačením tlačidla C (Priradenie funkcie) sa vrátite do predchádzajúceho režimu.

Uzamknutie expozície v režime bodového merania expozície

Fotoaparát dočasne uzamkne expozíciu v režime bodového merania expozície.
 1. MENU 3 [Func. of C Button] [ AEL hold] alebo [ AEL toggle]

 1. Stlačte tlačidlo C (Priradenie funkcie).

Focus Magnifier

V režime [Manual Focus] môžete obraz na displeji zväčšiť, aby sa manuálne zaostrovanie uľahčilo pomocou [Focus Magnifier].
 1. MENU 3 [Func. of C Button] [Focus Magnifier]

 1. Stlačením tlačidla C (Priradenie funkcie) zväčšite záber.

 • Trvanie zväčšenia záberu je možné nastaviť pomocou [Focus Magnif. Time].

Smart Telecon./Zoom

 1. MENU 3 [Func. of C Button] [Smart Telecon./Zoom]

 1. MENU 3 [Smart Telecon./Zoom] požadovaný režim

 1. Stlačte tlačidlo C (Priradenie funkcie).

Deactivate the LCD

Keď je monitor pri používaní hľadáčika (predáva sa osobitne) príliš svetlý, môžete dočasne vypnúť zobrazenie displeja.
 1. MENU 3 [Func. of C Button] [Deactivate the LCD]

 1. Stlačte tlačidlo C (Priradenie funkcie).

 • Po každom stlačení tlačidla C (Priradenie funkcie) sa zobrazenie displeja zapne/vypne.

Poznámky
 • V režime [Sweep Panorama] alebo režime videozáznamu sa zobrazenie displeja nevypne.

Súvisiaca téma
ISO