Func. of Left Button

Umožňuje zvoliť často používané funkcie a priradiť ich ľavému tlačidlu na otočnom ovládači.
  1. MENU 3 [Func. of Left Button] požadovaný režimDrive Mode
Priradí sa funkcia, ktorú nastavíte.

Flash Mode

Autofocus Area

Soft Skin Effect

Smile/Face Detect.

Auto Port. Framing

ISO

Metering Mode

Flash Comp.

White Balance

DRO/Auto HDR

Creative Style

Picture Effect

Image Size

Aspect Ratio

Quality

AEL toggle

AEL toggle

AF/MF Control Toggle

Smart Telecon./Zoom

Focus Magnifier

Memory

Deactivate the LCD
Not set


  • Podrobnosti o [AEL toggle], [ AEL toggle], [AF/MF Control Toggle], [Focus Magnifier], [Smart Telecon./Zoom] a [Deactivate the LCD] nájdete v časti „Func. of C Button“. [Detaily]

Súvisiaca téma
ISO