MOVIE Button

Nastavenie režimu, ktorým sa aktivuje tlačidlo MOVIE.
  1. MENU 3 [MOVIE Button] požadovaný režim


Always
Nastavenie toho, či sa má vždy aktivovať tlačidlo MOVIE.

Movie Mode Only