Exp.comp.set

Nastavenie toho, či sa má upraviť expozícia v rámci rozsahu osvetlenia bleskom.
  1. MENU 4 [Exp.comp.set] požadovaný režim


Ambient&flash
Úprava expozície podľa okolitého osvetlenia a osvetlenia bleskom.

Ambient only
Úprava expozície len podľa okolitého osvetlenia.