Bracket order

Voľba poradia pri snímaní v režime stupňovania expozície a stupňovania vyváženia bielej farby.
  1. MENU 4 [Bracket order] požadovaný režim


0 - +
Snímanie v poradí štandardné, tmavé a svetlé.

- 0 +
Snímanie v poradí tmavé, štandardné a svetlé.