Lens Comp.: Shading

Nastavenie toho, či sa má vykonávať kompenzácia zatienenia rohov displeja spôsobeného objektívom.
  1. MENU 4 [Lens Comp.: Shading] požadovaný režim


Auto
Vykonávanie/nevykonávanie kompenzácie zatienenia rohov displeja.

Off