Lens Comp.: Chro. Aber.

Nastavenie možnosti redukcie odchýlky farieb v rohoch displeja spôsobenej objektívom.
  1. MENU 4 [Lens Comp.: Chro. Aber.] požadovaný režim


Auto
Redukuje sa/neredukuje sa odchýlka farieb v rohoch displeja.

Off